Flerspråklige

Her har vi samlet noen nettressurser for deg som jobber med veiledning av innvandrere og flyktninger. Her finner du informasjon om integreringsprosessen, utdanning, opplæring og arbeid, og ressurser for veiledning.