CV, søknad og jobbintervju

Når du skal søke jobb, er det viktig at du

  • er trygg på egen kompetanse og vet hva du kan
  • tenker utradisjonelt
  • orienterer deg i arbeidsmarkedet
  • finner frem til ledige jobber du har lyst til å søke på
  • lager en god CV
  • skriver en målrettet jobbsøknad
  • forbereder og gjennomfører et godt jobbintervju
  • bruker sosiale medier riktig

Vi tilbyr veiledning i forhold til CV – og søknadsskriving, samt jobbintervjutrening.