KORONAVARSEL:
Karrieresenteret i Trøndelag følger Trøndelag fylkeskommune sine retningslinjer om begrensing av smitte og vi vil fra i dag kun gjennomføre karriereveiledning pr telefon og Skype inntil videre.

De som allerede har bestilt veiledning vil bli kontaktet av oppsatt veileder innen kort tid

Har du spørsmål kan du kontakte Karrieresenteret i Trøndelag pr e-post: postmottak.karrieresenteret@trondelagfylke.no
De som ønsker veiledning fra en av våre veiledere pr telefon eller Skype kan bestille det her

https://karrieresenteret.onlinebooq.net/

Karriereveiledning – noe for deg?

  • Vurderer du å ta utdanning eller søke jobb?
  • Ønsker du å endre din jobbsituasjon?
  • Er du usikker på hvilke muligheter du har?
  • Lurer du på hva som passer deg?

Vi er et offentlig karrieresenter som gir gratis veiledning knyttet til utdanning og arbeid. I tillegg til individuell karriereveiledning tilbyr vi Gratis kurs.

Alle over 19 år kan benytte våre tilbud. Vi er også et ressurs- og kompetansesenter for deg som jobber med veiledning.