NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) har kommet med en nasjonal undersøkelse knyttet til arbeidsgivers forventninger til og erfaringer med nyutdannede fra universiteter, høgskoler og fagskoler. NIFUs seneste rapport Utdanning for arbeidslivet peker på at arbeidsgivere i Norge gjennomgående er godt fornøyd med nyutdannedes kunnskaper og relevansen av deres utdanning, og legger stor vekt på både  faglige ferdigheter og fagkompetanse blant de nyutdannede. De forventer også stort rekrutteringsbehov de neste årene. En høy andel virksomheter i undersøkelsen svarte at de har behov for å rekruttere arbeidstakere med fagskoleutdanning.

Du kan lese rapporten her