Verktøy for veiledere

Her finner du veiledningsressurser som kan brukes før, i og etter samtaler med veisøkere. Mine positive egenskaper Refleksjonsoppgaver utarbeidet i samarbeid med Namsos opplæringssenter. Oversatt til fem ulike språk. Mine-positive-egenskaper-amharisk-1 Mine-positive-egenskaper-arabisk-2 Mine-positive-egenskaper-russisk Mine-positive-egenskaper-somali Mine-positive-egenskaper-tigrinja  

Les mer

Forventer stort rekrutteringsbehov

NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) har kommet med en nasjonal undersøkelse knyttet til arbeidsgivers forventninger til og erfaringer med nyutdannede fra universiteter, høgskoler og fagskoler. NIFUs seneste rapport Utdanning for arbeidslivet peker på at arbeidsgivere i Norge gjennomgående er godt fornøyd med nyutdannedes kunnskaper og relevansen av deres utdanning, og […]

Les mer

Guri Hagen

Karriereveileder gurhag@trondelagfylke.no 74 17 40 00 93 65 70 17Trondheim

Les mer