Arbeidsliv

Hva kan Karrieresenteret gjøre for arbeidslivet?

Karrieresenteret i Trøndelag tilbyr karriereveiledningstjenester også til arbeidslivet.

Karriereveiledning kan være et virkemiddel for å beholde og videreutvikle riktig kompetanse, og redusere sykefravær og utstøting.

Vi er en nøytral part som blant annet samarbeider med ledelse, tillitsvalgt, personalavdeling, bedriftshelsetjeneste og NAV.

Hvem kan ha behov for karriereveiledning?

  • ansatte som ønsker formalisering av sin kompetanse
  • ansatte som trenger endring av sin rolle i bedriften pga. slitasje, sykdom eller skade
  • omorganisering og nedbemanning
  • langvarig sykmelding
  • behov for kompetanseheving

Karriereveiledning kan:

  • kartlegge kompetanse, ønsker og behov
  • sette fokus på ulike muligheter (internt, eksternt, etter- og videreutdanning)
  • utvikle endringskompetanse
  • bidra til motivasjon