For veiledere

I tillegg til å tilby individuell veiledning, er Karrieresenteret et ressurs- og kompetansesenter for ansatte i skoleverket, Nav og andre som jobber med veiledning.

Vi har bred erfaring og kompetanse innen bruk av ulike metoder og verktøy i karriereveiledning, samt utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon. Vi kan tilby kurs, opplæring og kollegaveiledning. Vi er et supplement til Nav og fylkeskommunens øvrige veiledningstjenester.

Lenker til ressurssider for deg som veileder om utdanning og karriere.

Hva er karriereveiledning?

Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.

Tjenestene kan finnes i skoler, på universiteter og høgskoler, i opplæringsinstitusjoner og i arbeidsmarkedstjenester, på arbeidsplassen, i frivillig eller i privat sektor.

Aktivitetene kan foregå på individuell basis eller i grupper, og i samme rom eller over avstand (inkludert telefon og nettbaserte tjenester). Disse kan inkludere informasjon (i trykket form, på nett eller annet), verktøy, veiledningssamtaler, karriereutviklingskurs og -programmer (for å hjelpe personer til å utvikle selvbevissthet, bevissthet om muligheter og karrierehåndteringsferdigheter), jobbsøkerkurs og hjelp i overgangsfaser