Karriereveiledning av flyktninger

Klikk her for informasjon om karriereveiledning på ulike språk. 

Klikk her for film om karriereveiledning på ulike språk.

Karriereveiledning av flyktninger med ordinært opphold

Kommunen melder karrieresenteret så snart de vet det kommer nye deltakere inn i introduksjonsprogrammet ved å sende følgende henvisningsskjema til karriereveiledning.intro@trondelagfylke.no

Karrieresenteret fordeler saken til en karriereveileder som setter en foreløpig dato. Endelig dato for veiledning settes når ankomst er bekreftet fra kommunen.

Dette skal kun sendes for ventede/bosatte flyktninger som etter integreringsloven har rett og plikt til karriereveiledning. For flyktninger med kollektivt opphold/Ukraina, se lenger ned.

Det er viktig at kommunen melder inn behov for karriereveiledning til Karrieresenteret så snart anmodning om bosetting har kommet og ikke venter til personen er bosatt. Dette er viktig for planleggingen av karriereveiledningen. Om informasjonen om bosettingen kommer sent kan karriereveiledningen bli forsinket. Karriereveiledning skal bygge på kompetansekartleggingen og bør gjennomføres før det fattes vedtak om sluttmål og introduksjonsprogram.​ Kommunen har ansvar for gjennomføring eller kvalitetssikring av kompetansekartleggingen og fylkeskommunen har ansvar for karriereveiledning. Klikk her for mer informasjon.
Karriereveileders notat med anbefaling registreres i IMDi-nett innen tre uker etter gjennomført karriereveiledning.

Karriereveiledning av flyktninger med kollektivt opphold – Ukraina

Karrierekurs for ukrainere: Karrieresenteret tilbyr karrierekurs for ukrainere (midlertidig kollektiv beskyttelse). Kursene vil finne sted på Steinkjer (Steinkjer vgs) og i Trondheim (TROVO), de har en varighet på tre timer. Vi benytter ukrainsk eller russiske tolker. Kursinnholdet er utdanningssystemet i Norge, arbeidsmarked og jobbsøking, valg og utforskning. Tidspunkt og påmelding finner dere øverst til høyre på denne siden.

Individuell veiledning: Det er mulig å booke individuell karriereveiledninger. Bruk den oransje «knappen» til høyre på denne siden kalt online booking og velg  «Karriereveiledning for ukrainere». Velg deretter om karriereveiledningen skal foregå fysisk på en av våre lokasjoner eller digitalt på Teams. I bestillingen ber vi om en e-postadresse, denne brukes til å sende møtelenke (Teams), påminnelse og lenke til lokasjon, denne informasjonen vil komme på norsk. Varighet på veiledningen er 45 minutter. Karrieresenteret stiller med tolk og en oppsummering av samtalen vil registreres i karriereveileders notat i IMDi-nett.

Vi minner om at karriereveiledning for denne gruppen er en rettighet og ikke en plikt. Karriereveiledningen må heller ikke gjennomføres før oppstart i introduksjonsprogrammet.

For spørsmål eller andre henvendelser kontakt oss på: karriereveiledning.intro@trondelagfylke.no

 

Nyttige lenker

Her har vi samlet noen nettressurser for deg som jobber med veiledning av innvandrere og flyktninger. Her finner du informasjon om integreringsprosessen, utdanning, opplæring og arbeid, og ressurser for veiledning.