Karriereveiledning av flyktninger

Karrieresenteret har en egen e-post konto for henvendelser vedrørende karriereveiledning av flyktninger karriereveiledning.intro@trondelagfylke.no. Dersom du lurer på noe så kontakt oss gjerne her. 

KARRIEREVEILEDNING AV FLYKTNINGER ETTER INTEGRERINGSLOVEN § 11 

Kommunen melder karrieresenteret så snart de vet det kommer nye deltakere inn i introduksjonsprogrammet ved å sende følgende henvisningsskjema til karriereveiledning.intro@trondelagfylke.no

Dette skal kun sendes for ventede/bosatte flyktninger som etter integreringsloven § 11 har rett og plikt til karriereveiledning. For flyktninger med kollektivt opphold/Ukraina, se lenger ned. 

Det er viktig at kommunen melder inn behov for karriereveiledning til Karrieresenteret så snart anmodning om bosetting har kommet og ikke venter til personen er bosatt. Om informasjonen om bosettingen kommer sent kan karriereveiledningen bli forsinket. Karriereveiledning skal bygge på kompetansekartleggingen og bør gjennomføres før det fattes vedtak om sluttmål og introduksjonsprogram.​ Kommunen har ansvar for gjennomføring eller kvalitetssikring av kompetansekartleggingen og fylkeskommunen har ansvar for karriereveiledning. Klikk her for mer informasjon.
Karriereveileders notat med anbefaling registreres i IMDi-nett innen tre uker etter gjennomført karriereveiledning.

Praktisk gjennomføring av karriereveiledning: 
Hovedregel er at karriereveiledning blir gitt som individuelle veiledninger. Alle deltakere får en individuell veiledning på ca. 1,5 timer. Karrieresenteret avtaler med hver enkelt kommune hvor karriereveiledningene vil bli gjennomført. Karrieresenteret vil både reise ut til kommuner og gjennomføre veiledninger der det praktisk/hensiktsmessig for kommune/karrieresenter. Detaljer avtales direkte mellom karrieresenter og den enkelte kommune. Digitale veiledninger er også et alternativ om dette er praktisk/hensiktsmessig. Programrådgiver må i så fall være tilstede og organisere/bistå lokalt. Karrieresenteret skal sørge for bestilling og betaling av tolketjenester. 

KARRIEREVEILEDNING AV FLYKTNINGER MED KOLLEKTIVT OPPHOLD – UKRAINA 

Karriereveiledning for denne gruppen er en rettighet og ikke en plikt. Veiledningen må heller ikke gjennomføres før oppstart i introduksjonsprogrammet. Klikk her for mer informasjon.

Karrieresenteret tilbyr å dra ut til kommuner for å holde karrierekurs for ukrainere. Hvis man ønsker kurs til sin kommune kan man avtale dette direkte med Karrieresenteret ved å sende oss en e-post til karriereveiledning.intro@trondelagfylke.no 

Vi tilbyr også individuelle avtaler til denne gruppen. I all hovedsak tilbyr vi én individuell veiledning. Vår erfaring er at det kan være lurt å ha startet opp i introduksjonsprogrammet og fått litt kunnskap om det norske samfunnet før den individuelle veiledningen. Det er også en fordel at de har deltatt på et av våre karrierekurs og har veiledning i etterkant. I de aller fleste tilfeller vil det bli skrevet et oppsummerende notat fra samtalen som vil bli delt med deltaker. Avtaler om individuelle veiledninger kan gjøres ved å sende følgende Henvisningsskjema til karriereveiledning.intro@trondelagfylke.no 
Karrieresenteret vil sørge for bestilling og betaling av tolketjenester.

 

Nyttige lenker

Her har vi samlet noen nettressurser for deg som jobber med veiledning av innvandrere og flyktninger. Her finner du informasjon om integreringsprosessen, utdanning, opplæring og arbeid, og ressurser for veiledning.