Karriereveiledning av flyktninger

Karrieresenteret holdt nylig to webinarer for programrådgivere i Trøndelag. Se presentasjon av rutiner, planer og rammer for arbeidet våren 2023 her.

Klikk her for informasjon om karriereveiledning på ulike språk. 

Klikk her for film om karriereveiledning på ulike språk.

Karriereveiledning av flyktninger med ordinært opphold

Kommunen melder karrieresenteret så snart de vet det kommer nye deltakere inn i introduksjonsprogrammet ved å sende følgende henvisningsskjema til karriereveiledning.intro@trondelagfylke.no

Karrieresenteret fordeler saken til en karriereveileder som setter en foreløpig dato. Endelig dato for veiledning settes når ankomst er bekreftet fra kommunen.

Dette skal kun sendes for ventede/bosatte flyktninger som etter integreringsloven har rett og plikt til karriereveiledning. For flyktninger med kollektivt opphold/Ukraina, se lenger ned.

Det er viktig at kommunen melder inn behov for karriereveiledning til Karrieresenteret så snart anmodning om bosetting har kommet og ikke venter til personen er bosatt. Dette er viktig for planleggingen av karriereveiledningen. Om informasjonen om bosettingen kommer sent kan karriereveiledningen bli forsinket. Karriereveiledning skal bygge på kompetansekartleggingen og bør gjennomføres før det fattes vedtak om sluttmål og introduksjonsprogram.​ Kommunen har ansvar for gjennomføring eller kvalitetssikring av kompetansekartleggingen og fylkeskommunen har ansvar for karriereveiledning. Klikk her for mer informasjon.
Karriereveileders notat med anbefaling registreres i IMDi-nett innen tre uker etter gjennomført karriereveiledning.

Karriereveiledning av flyktninger med kollektivt opphold – Ukraina

Karriereveiledning for denne gruppen er en rettighet og ikke en plikt. Veiledningen må heller ikke gjennomføres før oppstart i introduksjonsprogrammet.

Karrieresenteret arrangerer jevnlig karrierekurs for ukrainere i Trondheim og Namsos, se «boks» øverst til høyre på denne siden for datoer og påmelding. Kurs i andre kommuner avtales direkte med Karrieresenteret.

Vi tilbyr også individuelle avtaler til denne gruppen. Avtaler om individuelle veiledninger kan gjøres ved å sende oss en e-post til karriereveiledning.intro@trondelagfylke.no

 

Nyttige lenker

Her har vi samlet noen nettressurser for deg som jobber med veiledning av innvandrere og flyktninger. Her finner du informasjon om integreringsprosessen, utdanning, opplæring og arbeid, og ressurser for veiledning.