Karrieresenteret tilbyr karrierekurs for ukrainere (midlertidig kollektiv beskyttelse).

Kursinnhold: Utdanningssystemet i Norge, arbeidsmarked og jobbsøk, valg og utforskning

NB! Kurset vil tolkes til russisk grunnet mangel på ukrainske tolker

 

Påmeldingslenker:

Trondheim:

Onsdag 29.03 kl 13       Påmelding

Onsdag 26.04 kl 09       Påmelding

Onsdag 26.04 kl 13       Påmelding

Tirsdag 09.05 kl 13       Påmelding

Torsdag 25.05 kl 09      Påmelding

Torsdag 25.05 kl 13      Påmelding

Namsos:

Mandag 27.03 kl 12-15      Påmelding

Mandag 17.04 kl 12-15      Påmelding

Mandag 22.05 kl 12-15      Påmelding

Mandag 19.06 kl 12-15      Påmelding