Karrieresenteret tilbyr å dra ut til kommuner for å holde karrierekurs for ukrainere (midlertidig kollektiv beskyttelse).

Kursinnhold: Utdanningssystemet i Norge, arbeidsmarked og jobbsøk, valg og utforskning.

Hvis man ønsker kurs til sin kommune kan man avtale dette direkte med Karrieresenteret ved å sende oss en e-post til karriereveiledning.intro@trondelagfylke.no

Deltakere kan også bestille individuell veiledning i etterkant av kurset for å sammen med karriereveileder utforske ønsker og muligheter for utdanning og arbeid i Norge.

Dersom kommunen kan samle flere deltakere på samme dag kan karriereveilederne gjennomføre veiledningene i kommunen. Tid og sted for veiledningen må da avtales direkte med Karrieresenteret.

Vi ønsker at kommunene gir deltakeren informasjon om karriereveiledningen i forkant.
Se film om karriereveiledning på flere språk