Prosjekter

 

«Styrket kompetanseutvikling i næringslivet»

 

Karrieresenteret i Trøndelag jobber for tiden med gjennomføring av prosjekt som retter seg mot styrket kompetanseutvikling av næringslivet i Trøndelag. Prosjektet gjennomføres med økonomisk bistand fra Kompetanse Norge. Målet med prosjektet er å bistå næringsliv til å bli bedre rustet for fremtidens kompetanseutfordringer i arbeidslivet.

Målet med dette prosjektet er blant annet å gi:

  • Økt bevissthet og kunnskap om læring i arbeidslivet.
  • Økt kunnskap om, og fokus på, morgendagens arbeidsliv.
  • Økt kunnskap om muligheter for kompetanseheving i form av etter- og videreutdanning for ansatte.
  • Økt kunnskap om Kompetansepluss-ordningen, voksnes rett på grunnopplæring, realkompetansevurdering og andre tiltak tilpasset den enkeltes behov.
  • Økt kunnskap om aktuell fag- og yrkesopplæring.

Vi tar kunnskapen ut til næringslivet og arrangerer møter, kurs og fagdager lokalt for bedrifter som er med i prosjektet. Økt kunnskap om de ulike mulighetene gir økt konkurransekraft, og bidrar til kompetanseheving og kompetansebevaring i arbeidslivet.